1998

Endüstriyel otomasyon sistemleri kurmak üzere kurulduk.

Uzun yılların sağladığı bilgi birikimini Türk endüstrisinin hizmetine farklı bakış açılarıyla sunmak amacıyla çekirdek bir kadro ile yola çıktık. Amacımız henüz yeni gelişmekte olan endüstriyel otomasyon teknolojilerini yerli kaynaktan son kullanıcılara sunmaktı.